The Governing Board of CKSVIM from the year 2016

1.  Shri Sudhirbhai U. Mehta  –  President

2. Shri  Hashmukhbhai Dipchand Gardi  –  Vice Presidnet

3.  Shri Prakashbhai N. Shah  –  Chairman, Trust Board

4.  Smt. Anitaben S. Mehta  –  Trustee

5.  Smt. Shobhaben R. Dhariwal  –  Trustee

6.  Shri Pranlal K. Doshi  –  Trustee

7.  Shri Virendrabhai P. Shah  –  Trustee

8.  Shri  Mukeshbhai B. Mehta  –  Honorary Secretary

9.  Shri Hiteshbhai C. Doshi  –  Honorary Secretary

10. Shri Nileshbhai B. Gandhi  –  Treasurer

11.  Shri Atulbhai R. Shah  –  Treasurer


LMC MEMBERS NAME

1.  Shri Pratapbhai Shah

2.   Shri Nileshbhai Shah

3.   Shri Divyang Shah

4.   Shri Narpatbhai Sanghvi

5.   Shri Viralbhai Shah

6.   Smt. Tejalben Gandhi

7.   Shri Bipenbhai Shah

8.   Shri J. K. Shah